Tupuna Footsteps Path the Way for Whānau Wellness (Gisborne)

Share This Post

Ko Ngā Uri o Mohi rāua ko Waitemata KOROHINA
Horoera, East Cape
“Ko Matahi o te Tau he papakainga Rangimarie. Ki te hokihoki atu ngā uri, kare te marae e noho mokemoke ana, kāre e tū tahanga ana. Nā reira e te whānau, tukuna atu he karakia aroha ki tō tātou ū-kai-pō, a Matahi o te Tau ki Horoera.”
This initiative brings together the extended Korohina whānau to their papa kāinga and marae at te Matahi o te Tau, Horoera, East Coast to participate in activities that will reconnect them back to their whenua and whakapapa. Creating the opportunity also for whānau to participate in well-being activities that has mātaraunga Māori and Māori values at the heart of it.   Whānau are to learn about how tipuna utilised the maramataka to navigate and balance in all areas of life.
Activities will include:

  • Participation in the Ngāti Porou Pā wars
  • Learning about our ancestral links to Matahi o te Tau marae
  • Whenua working bees – urupa, marae and Marangairoa papa kainga whenua
  • Tamariki beach activities
  • Fishing and diving
  • Maara kai
  • Hikoi i te whenua – piki i te maunga (walking our pepeha and climbing Mount Hikurangi)
  • Whakapapa & karakia wānanga

A key focus is on creating a safe environment at our marae, for our whānau to deepen their understanding of our hard-working tipuna who lived communally around Matahi o te Tau marae.
One of the reflections from this event from whānau:
We saw our young ones feeling safe enough to share their experiences of bullying and self-harm with the whānau.  They have really blossomed since our wānanga and have become more involved in our whānau kaupapa. We believe the wānanga has had a positive impact not just on this particular member of the whānau, but on us all…  We are happy that this event has brought us home to our roots and brought us closer together as a whānau.
 
 

More To Explore

Rutu Aperira

Rutu’s dreams and aspirations come from lived experience following the tragic suicide of her 18year old brother, and she determined to do something to honour his memory and help raise awareness about suicide causations and risks.

Read more>>

Fossil Creek Farm

Fossil Creek Farm Trust offers unique respite facilities including qualified therapists, 100 acres and 150 animals and provides wellbeing wānanga for rangatahi, wahine and tane.

Read more>>